familien Ørum/Ferák

Notes


Tree:  

Matches 1 to 50 of 14,057

      1 2 3 4 5 ... 282» Next»

 #   Notes   Linked to 
1
 
Source (S16)
 
2
 
Source (S447)
 
3
 
Source (S450)
 
4  Abel, Albret (I10754)
 
5 "Formodes at tjene i København" (se moderens skifte) Mølbak, Else Jensdatter (I1128)
 
6 "Fæst 1706 den 23 April og betalt 40 rd." Christensen, Jørgen (I414)
 
7 "i Fyen" Christensdatter, Ane Kirstine (I218)
 
8 "Skiftebrev efter sl. Hans Mortensøn i Hvorup imellem Enken Sidsel Jensdatter
og Deres Sammen avlede 3de børn, nemblig 2 Sønner og 1 Datter". Navnene på
børnene angives ikke, men opgørelsen følger umiddelbart efter. Skiftet er
udateret og ses ikke sluttet 
Salling, Hans Mortensen (I793)
 
9 "Vanvittig", og derfor næppe konfirmeret Christensen, Iver (I1075)
 
10 #1 fortæller at da Søren Larsen kom hjem fra krigen, lånte han sin fars hestevogn og tog til Fyn for at hente Katrine. Hun medbragte sin væv. Han mener også at hun blev sindssyg på sine ældre dage. Efter Søren Larsens død giftede hun sig med Per Hylsen og boede i et hus i Hollensted som hendes søn Anton senere overtog. Derefter boede hun vistnok i det hus som senere blev Hollensted Forsamlingshus, og som Anton byggede. Rasmusdatter, Ane Katrine (I43)
 
11 'Kommandersergeant ved 5. kompagni i Aalborg.' Bemærk at der findes en Johanne Adolph Friederich Eisentraut (1756-1811), der indtrådte i Ålborgske Infanteriregiment i 1780 og blev kompagnichef i 1807. Hans silhouet ses i 'Aalborgs Historie', bd. ?, s. 289 Eisentraut, Johan Adolph (I728)
 
12 (Eller Vinstrup?) Eriksen, Peder (I5005)
 
13 (hos søsteren Karen) Andersen, Peder (I377)
 
14 -Ålborg amt, Slet herred, Løgsted sogn: Løgstør By, et Hus
Jørgen Christensen 48 Gift Skomager, Husfader Dronninglund sogn, Hjørring amt
Ane Chatrine Sørensen 37 Gift Hans Kone Gjøl sogn, Hjørring amt
Ida Nicoline Kirstine Christensen 17 Ugift Deres Børn Løgsted sogn, Ålborg amt
Martin Theodor Christian Chrisensen 4 Ugift Deres Børn Løgsted sogn, Ålborg amt
Johann Eduard Christensen 3 Ugift Deres Børn Løgsted sogn, Ålborg amt
Jens Salvesen Jeppesen 19 Ugift læredreng Løgsted sogn, Ålborg amt
Søren Lassen Holm 17 Ugift læredreng Løgsted sogn, Ålborg amt 
Holm, Søren Larsen (I9138)
 
15 ...
Saa kendes ingen inden Lars Mortensen i Charlottenborg. Han var født 1749 og døde 1819. Egentlig skulde han som foran nævnt være gaaet paa Omgang, men benyttede i Stedet for sin egen Stue til Undervisningen.
G. m. Kirsten Jørgensd. Børn: Maren, f. c. 1803, Gjertrud, f. c 1808, Morten, f. c. 1811, Johanne, f. c. 1813 og Maren, f. c. 1817.
Hans Bo gav et Overskud paa c. 70 Rdl. 
Mortensen, Lars (I8788)
 
16 01.02.1880 tjener Jacobine på en gård i Rejstrup i Avnslev sogn. På samme gård tjener den 17-årige Anders Christian Rasmussen. Han er den eneste i Vindinge herred med det navn og en passende alder, der kan være far til Jacobines far

01.02. bor Jacobine hos snedker Hans Madsen i Galdbjerg i Gudme sogn. De er næppe gift, for hun nævnes ikke da han dør 23.08.1892 
Jørgensen, Jacobine Hansine (I11151)
 
17 01.03.1768 Johanne Mortensdatter i Risager i Vester Tversted Fol. 136
Christen Christensen
Arvinger:
Enkemanden
Børn:
Christen Christensen, 16 år
Jacob Christensen, 6 år
Anne Christensdatter, 19 år
Maren Christensdatter, 8 år 
Mortensdatter, Johanne (I6682)
 
18 01.04.1806 skifte efter Serre Johansdatter i Fuglsang
Arvinger:
Enkemanden Knud Thomsen
Afdødes mor Karen Nielsdatter af Nørhaven med lavværge var Peder Johansen af Nørhaven, som var halvbroder til den afdøde

På grund af 'Boets Ringhed' frafaldt moderen alle krav, og skiftet blev sluttet 19.04.1806 
Johansdatter, Sigrid (I13430)
 
19 01.05.1747 Jens Jensen i Risager Fol. 103
Johanne Morthensdatter
Arvinger:
Enken
Børn af 1. ægteskab, med Bodil Chrestensdatter
Peder Jensen, 8 år
Maren Jensdatter, 10 år
[børnenes værge var Peder Feltbereder i Øster Tversted og enkens lavværge var Peder Vinter i Øster Tversted] 
Risager, Jens Jensen (I2137)
 
20 02.02.1791, Fol. 6, opslag 18
Mikkel Jørgensen
Død natten mellem 31.12.1790 og 01.01.1791
Arvinger:
1. Enken Maren Christensdatter
2. Deres fælles børn
a) Jørgen Mikkelsen, 25 år (værge for sine yngre søskende og for den ugifte søster)
b) Christen Mikkelsen, 22 år, tjener hos tolder Kier i Hjørring
c) Søren Mikkelsen, 12 år
d) Else Mikkelsdatter, 26 år
Alle børnene boede hjemme undtagen Christen
Enkens Lavværge: Ole Sørensen, smed af Horne
Vurderings- og vitterlighedsmænd: Søren Pedersen Krat og Mikke Christensen
Skiftet blev udsat

30.12.1791 blev det genoptaget (folio 28v, opslag 42) på Asdal skriverstue med de samme vitterlighedsvidner.
Boet var insolvent og skiftet blev sluttet 
Jørgensen, Mikkel (I4622)
 
21 02.05.1795, Jens Laursen, ugift i Stokholm, Fol. 580
Arvinger:
Peder Laursen i St. Ryet
Niels Laursen, 34 år
Karen Laursdatter, g.m. Michel Chrestensen i St. Ryet
Anne Laursdatter, 60 år
Kiersten Laursdatter, 54 åtr
Maren Laursdatter, 36 år 
Larsen, Jens (I8770)
 
22 02.06.1757 skifte efter Jørgen Larsen i Lyngdrup Vestergd, Horsens
(døde hos sin stedsøn Jens Andersen i Lyngdrup Vestergård 03.05.1757)
Arvingerne var:
Enken Maren Christensdatter
Hans søskende:
1) Ane Larsdatter g.m. Mads Nielsen i Uttrup
2) Maren Larsdatter g.m. Anders Christensen i Uttrup
3) Johanne Larsdatter g.m. afd. Poul Christensen i Lem (på hendes vegne mødte
sønnen Lars Poulsen i Lem)
4) afd. Karen Larsdatter g.m. afd. Anders Simonsen i Nørhalne
a) Ane Andersdatter g.m. Jens Pedersen i Nørhalne
b) Johanne Andersdtr ugift, tjener hos Jacob Andersen i Nørhalne
5) afd. Else Larsdatter g.m. Thomas Larsen Brandborg i Sundby
a) Else Markusdatter som bor hos stedfaderen Thomas Larsen Brandborg
b) Bodil Markusdatter som bor hos stedfaderen Thomas Larsen Brandborg
6) afd. Kirsten Larsdatter g.m. Jørgen i Nøtten
a) Ane Jørgensdatter g.m. Christen Nielsen i Roeschilde ved Ellidshøj
(var ikke mødt, men Søren Christensen i Lyngdrup blev udpeget til at
varetage hans interesser)
Enkens Lavværge: hendes svigersøn Christen Madsen i Faurholt

Der blev forelagt en kontrakt af 29.10.1754, som samtidig var en slags aftægtskontrakt,
hvorefter fæstet af Lyngdrup Vestergård og alt tilhørende (bortset fra "en seng og en
kiste") var opladt til stedsønnen Jens Andersen.

Skiftet skulle af hensyn til den udeblevne arving have været udsat til 30.06.1757,
men der citeres en skrivelse fra ham, dateret 03.06.1757, hvori han erklærer sig
indforstået med det fremlagte. Og det må formodes at skiftet dermed blev sluttet. 
Larsen, Jørgen (I502)
 
23 02.06.1794 Jens Jørgensen i Rimmen Fol. 79
Ingeborg Jepsdatter
Arvinger:
Enken
Børn:
Jeppe Jensen, 34 år
Christen Jensen, 33 år
Jørgen Jensen, 29 år
Niels Jensen, 26 år
Anne Jensdatter, 32 år, g.m. Anders Sørensen, Astrup i Clastrup bye
Dorthe Jensdatter, 24 år
Lv: Knud Pedersen Grønhøj 
Jørgensen, Jens (I5024)
 
24 02.12.1796 Christen Svendsen i Houen på Tornby Mark, Fol. 101b
Karen Pedersdatter
Arvinger:
Enken
Børn:
Sal. Peder Christensen, hans efterladte børn:
a. Jens Pedersen, 20 år
b. Christen Pedersen, 14 år
c. Svend Pedersen, 7 år
d. Birthe Pedersdatter, 18 år
e. Johanne Pedersdatter, 11 år
Hans Christensen i Krage, 50 år
Iver Christensen, 48 år, hjemme
Svend Christensen i Schoven, 43 år
Mikel Christensen i Tofte, 40 år
Karen Christensdatter, g.m. Anders Sørensen i Dalsgaard i Wistrup
Skf: Christen True
Vm: Thomas Jensen, Peder Jensen Smed
Lv: Peder Jensen, Tornby
Skiftet blev sluttet 13.01.1797 
Svendsen, Christen (I1146)
 
25 03.05.1832 Maren Sørensdatter, ugift [i afbyggerhus i Schram, Tversted sg, d. 28.04. 1832] Fol. 64
Hendes børn:
Peder Christian Christensen, 16 år
Christian Christensen, 5 år
Marianne Jensdatter, 11 år
Morbroder, Chresten Sørensen [Mølbak, gmd. i Ø.] Kiærgd.
[værge Peder Simonsen i Schram] 
Sørensdatter, Maren (I6211)
 
26 03.06.1728 Peder Jensen, ugift, i Gjøgsig i Tversted sogn Fol. 64b
Arvinger:
Søskende og Søskendebørn:
Sal. Simon Jensen, forhen Tuen, hans børn
a. Johanne Simonsdatter, g.m. Jens Chrestensen i Gaardbo
b. Dorthea Simonsdatter, g.m. Chresten Knudsen i Vogn
c. Anne Simonsdatter, g.m. Anders Pedersen i Sørig
d. Anne Simonsdatter i København
e. Maren Simonsdatter i København
Som formynder for dem, Niels Jørgensen Smed i Øster Tversted
Sal. Jeppe Jensen, hans efterladte eneste datter:
a. Anne Jepsdatter, g.m. Laurs Christensen Clemmensen
Sal. Maren Jensdatter, forhen Nørre Gjøsig, hendes børn:
a. Peder Skriver i Klitten
b. Søren Nielsen
c. Johanne Nielsdatter
Maren Jensdatter (en søster) gift med Jens Jensen i Risager
Hans Jensen (en broder) der for nogle år siden rejste til Købehnavn, men det vides ikke om han er levende eller død 
Jensen, Peder (I6690)
 
27 03.07.1786 Jens Pedersen i Terped Fol. 238b
Maren Erichsdatter
Arvinger:
Enken
Børn:
Karen Jensdatter, 10 år
Mette Jensdatter, 6 år
Maren Jensdatter, 2 år 
Pedersen, Jens (I9502)
 
28 04.12.1727, Anders Laursen i Vester Tversted, død 03.11.1727
Han var gift 2 gange

Arvinger:
Enken (måske står der navn i øverste linie, men det kan ikke læses)
Børn af 1. ægteskab:
Christen Andersen, soldat, tjener i Terpet
Laurs Andersen ????
Maren Andersdatter, g.m. Hans Sørensen, Vester Tversted
Anna Andersdatter
Kirsten Andersdatter, svag og skrøbelig

Børn af 2. ægteskab:
Christen Andersen
Jens Andersen, umyndig
Laurs Andersen, umyndig

Lavværge Hans Sørensen, Vester Tversted 
Larsen, Anders (I13117)
 
29 05-05-1909: Fra Rådhuspladsen 35, til Studiestræde 38, Hotel Danevirke, hos P. Peiter Jensen, Mary Elna Elisabeth (I12797)
 
30 05.01.1781 Jens Christensen Lydersen, Øster Kiær Fol. 193b
Sophie Ovesdatter
Arvinger:
Enken
Afdødes sæskende:
Niels Christensen Koch i Øster Tversted
Anne Christensdatter, g.m. Jens Jensen i Tversted Terp by
Lv: Enkens søn Christen Christensen i Bjergby på Odden gods 
Christensen, Jens (I9315)
 
31 05.06.1809 Hans Jensen i Menholt Fol. 736, 743
Margrethe Nielsdatter
Arvinger:
Enken
Børn af 1. ægteskab med Anne Marie Pedersdatter (se Fol. 517)
Peder Hansen, 23 år, Smedesvend i Hjørring
Børn af 2. ægteskab:
Jens Hansen, 20 år
Niels Hansen, 18 år
Peder Hansen, 10 år
Frederik Hansen, 8 år
Laurs Hansen, 3 år
Anna Marie Hansdatter, 16 år
Marie Hansdatter, 9 år
Anna Hansdatter, 3 år 
Jensen, Hans (I6285)
 
32 05.12.1789 Voldborg Chrestensdatter i Klitten, Fol. 263
Peder Jensen Smed
Arvinger:
Enkemanden
Børn:
Søren Pedersen ¼ år
Kiersten Pedersdatter, 3 år
Fm: Farbroder, Christen Chrestensen i Diget, Uggerby 
Christensdatter, Voldborg (I11189)
 
33 06.04.1779 Karen Madsdatter, død 06.03.1779 Fol. 28
Thomas Christensen i Lykkegaard i Nørre Bindslev
Arvinger:
Enkemanden
Børn:
Christen Thomsen, 26 år
Morthen ? Thomsen, 21 år
Mads Thomsen, 18 år
Christen Thomsen, 16 år
Maren Thomasdatter, g.m. Christen Sørensen i Bollehede på Eskjær gods i Mosbjerg
Karen Thomasdatter, 14 år 
Madsdatter, Karen (I13290)
 
34 06.05.1789, Svend Christensen Nørgaard, i Nørre Bindslev, død 07.04.1789, Fol. 126
???
Arvinger:
Børn:
Karen Svendsdatter, g.m. Søren Nielsen i Hindrup i Mosbjerg i Steenstrups på Eskjær gods
Bodel Svendsdatter, g.m. Niels Olesen i Biersted, Nr. Bindslev
Johanne Svendsdatter, ugift
Farbroder, Thomas Christensen, Lykkegaard i Nr. Bindslev 
Christensen, Svend (I6401)
 
35 06.06.1770 Stephen Clemmensen, Sparretoft i Tversted Fol. 139b
Maren Hansdatter
Arvinger:
Enken
Børn af 1. ægteskab med Maren Pedersdatter (se Fol. 115b)
Clemmen Stephensen, 20 år
Maren Stephensdatter, 23 år
Børn af 2. ægteskab med enken:
Hans Stephensen, 4 år
Mette Stephensdatter, 5 år
Fm: Jens Sparretoft, som er farbroder 
Clemmensen, Steffen (I5520)
 
36 06.09.1835 skøde på matr. nr. 10 Lemb (Hedeborn) fra Anders Christensen til svigersønnen Ole Pedersen. Læst 24.03.1836 Pedersen, Ole (I247)
 
37 06.09.1835 skøde på matr. nr. 10 Lemb (Hedeborn) fra Anders Christensen til svigersønnen Ole Pedersen. Læst 24.03.1836 Christensen, Anders (I352)
 
38 07-11-1907: Fra Guldborgvej (Frederiksberg), til Rådhuspladsen 35, 3. sal, hos Frk. Suhr
01-05-1911: Fra Alhambravej (Frederiksberg), til Amagertorv 6, 3. sal 
Jensen, Mary Elna Elisabeth (I12797)
 
39 08.06.1929 i St. Hans Sogn dør på Forsørgelsesanstaltens Sygeafdeling i Odense en Oscar Henry Richard Madigan, "Forhenværende Artist født i New York 7de Marts 1875". Hans adresse anføres som Nørrebro 27, dvs. "Fatter Jahn". Både navn og fødselsdata er falske/selvopfundne. Hans rigtige navn er Richard Heinrich Olsen, men han kaldte sig også for Richard Bergman. Han er født 30.03.1871 og døbt i Berlin 04.05.1871. Hans far kendes ikke, men hans mor hed Eleonore Cecilie Christine Marie Olsen. Hendes første barn hed Hedvig Jensen, og da moderen, som var cirkusartist, senere dannede par med den amerikanske artist John Madigan, fik Hedvig kunstnernavnet Elvira Madigan.
Richard Heinrich Olsen var med andre ord Elvira Madigans hel- eller halvbror. Han var artist og det siges at han i sine sidste år spillede violin i en trio der optrådte på en beværtning i Odense, muligvis "Fatter Jahn", som også lejede værelser ud.
Tilknytningen til "Fatter Jahn" er måske kommet i stand gennem værthusholderens svoger, artisten Magnus (Manne) Eitel Wilhelm Bech-Olsen, s.a. cirkusmanden og bryderen Magnus Bech-Olsen 
Larsen, Elise Marie (I220)
 
40 08.11.1755 Anders Nielsen Smed i Tornbye Fol. 110b [skiftet er sandsynligvis en afskrift, hvor årstallet er kopieret forkert]
Sophia Chrestensdatter
Arvinger:
Enken
Børn:
Niels Andersen, 36 år
Chresten Andersen, 31 år
Maren Andersdatter, g.m. Jens Iversen, Nr. Krage i Tornby sogn (Asdal gods)
Karen Andersdatter, g.m. Niels Larsen i Tornby sogn (Asdal gods)
Else Andersdatter, 21 år, hjemme 
Nielsen, Anders (I8307)
 
41 09.02.1767 Lars Chrestensen i Nørre Tornby Fol. 131b (opslag 136)
Arvinger:
Peder Larsen, 32 år
Karen Larsdatter, g.m. Niels Simonsen i Widstrup
Johanne Larsdatter, g.m. Niels Andersen i Kiøbsted
Anne Larsdatter, g.m. Niels Jacobsen i Sønder Tornby
Kiersten Larsdatter, ugift, opholder sig i stervboet
[rettet] 
Christensen, Lars (I8752)
 
42 09.04.1835 Jens Melsen, forvalter (Sikkert Jens Jensen Melsen), Fol. 75
Arvinger:
Søskende og Søskende børn:
1. Chresten Jensen Melsen i Blæsbjerg, som er død hans børn:
a. Chresten Chrestensen, 34 år i Blæsbjerg
b. Anders Chrestensen, 43 år
c. Niels Chrestensen, 39 år
d. Kirsten Chrestensdatter, 47 år i Snævre
e. Anne Kirstine Chrestensdatter, 45 år, enke i Aalborg
f. Karen Chrestensdatter g.m. Jørgen Pindborg i Ørum sogn
g. Mette Chrestensdatter, 35 år i Dall sogn
h. Anne Sofie Chrestensdatter, g.m. Jens Klidt i Sindal
i. Maren Chrestensdatter, g.m. Christen Mølhede i Dall sogn
2. Lars Jensen Melsen i Aalborg, som er død, hans børn:
a. Frederikke Larsdatter, g.m. Niels Kielgaard i Nibe
b. ?? Larsdatter, g.m. Peder Jensen i Middelfart
3. Svend Jensen Melsen i Bindslev sogn
4. Anna Jensdatter Melsen, g.m. Poul Hummelkrogh i Bjergby, som begge er døde og har børn:
a. Chresten Poulsen i Hummelkrogh
b. Ingeborg Poulsdatter, g.m. Lars Jensen Friis i Nørre Bindslev
c. Mette Marie Poulsdatter, g.m. Chresten Pedersen i Hjørring
5. Else Jensdatter Melsen, enke efter Christen Christensen i Sindallund.
6. Else Jensdatter Melsen, g.m. Christen Svenningsen på Sjælland.
a. Christen Chrestensen Svenningsen på Sjælland
b. Klaufus Chrestensen Svenningsen på Sjælland
c. Dorthea Chrestensdatter
7. Johanne Jensdatter Melsen, g.m. Skovfoged Rasmus Toldberg, Dronninglund, hun er død, hendes børn:
a. Thomas Rasmussen, 37 år
b. Jens Rasmussen, 33 år
c. Peder Rasmussen, 30 år
d. Hendrik Rasmussen, 28 år
e. Kirstine Rasmusdatter, g.m. Christen Nielsen, Torlef, Hals by 
Melsen, Jens Jensen (I10345)
 
43 09.05.1785 Anne Thomasdatter, Vester Tversted Fol. 229
Hans Jensen Klim
Arvinger:
Enkemanden
Børn:
Maren Hansdatter, g.m. Christen Jensen Willadsen
Else Hansdatter, g.m. Lars Christensen Clemmensen i Hou by i Hals sogn
Inger Hansdatter, ugift 
Thomasdatter, Ane (I2118)
 
44 09.06.1795 Poul Andersen, Husfæster i Scharndal i Mygdal sogn Fol. 11
g.m. Else Christensdatter
Arvinger: Enken og
Slægtninge på afdødes side:
1. broder, sal. Jens Andersen i Houen, hans efterladte børn:
a. Hans Jensen Smed, 62 år, på Veyen bosat i Mygdal
b. Anders Jensen, 40 år
c. Peder Jensen, 48 år
d. Maren Jensdatter, 61 år, g.m. Byrge Christensen i Sneure
e. Bodil Jensdater, 43 år, g.m. Chresten Christensen i Trædholt
f. sal. Birthe Jensdatter, hendes efterladte børn:
a. Else Byrgesdatter, 30 år
b. Maren Byrgesdatter, 28 år
2. Broder, sal. Niels Andersen, forhen Gaardmand i Bindslev, hans søn:
a. Peder Nielsen, 41 år Gaardmand i Synder Binslen på Stensbek gods
3 Broder, sal. Christen Andersen i Knuurborg, hans datter:
a. Kiersten Christensdatter, 46 år, g.m. Michel Sørensen I Sneure
4. Broder, sal. Peder Andersen i Dahlgaard, hans børn:
a. Anders Pedersen, 50 år, Gaardmand i Houen
b. sal. Søren Pedersen, Gaardmand i Dahlgaard
hans søn: a. Jens Sørensen, 15 år
5. Broder, sal. Søren Andersen, Gaardmand i Træholt hans børn:
a. Peder Sørensen, 28 år
b. Anders Sørensen, 17 år
c. Anne Marie Sørensdatter, 25 år, hos moderen i Hammerholthuus
d. Bodil Sørensdatter, 21 år
Skf: Chresten Schiørring
Vm: Sognefogede Niels Christensen i Dalsgaard Niels Pedersen i Schardal
Lv: Byrge Jensen, Odden 
Andersen, Poul (I6049)
 
45 09.09.1799 Maren Chrestensdatter i Krogholt Fol. 46b
Christen Nielsen
Arvinger:
Enkemanden
Afdødes slægtninge:
Halvsøster, sal. Kiersten Jacobsdatter, g.m. Gaardejer Ole Thomesen, deres søn:
a. Thomas Olesen, 26 år
Søskendebørn:
Anne Chrestensdatter, g.m. Selvejer Christen Sørensen i Horne
Christen Chrestensen, Husmand i Sneure
Samt flere søskendebørn, som ingen ved hvor er.
Skf: Chresten Schiørring
Vm: Anders Pedersen i Houen, Mads Chrestensen, Bjørholt ? 
Christensdatter, Maren (I6629)
 
46 09.10.1794 Peder Byrgesen i Knarborg i Mygdal Fol. 7
g.m. Maren Pedersdatter
Arvinger: Enken og
Børn: Peder Pedersen, 41 år, Gaardmand i Horne, Asdal gods
Christen Pedersen, 39 år
Niels Pedesen, i Mygdal
Ole Pedersen, 34 år
Jens Pedersen, 31 år
Karen Pedersdatter, 43 år, g.m. Anders Jensen i Krattet
Skf: Christen Schiørring
Vm: Sognefoged Niels Christensen i Dahlsgaard Christen Sørensen i Klodske
Lv: Peder Pedersen i Lilholdt 
Byrgesen, Peder (I6037)
 
47 0Hjørring amt, Børglum herred, Tårs sogn: Hvidsted Bye

Mathias Nielsen • Huusbonde • 52 • Givt 2den Gang • Bonde og Gaardbeboere
Maren Jensdot. • Hands Kone • 32 • Givt 1te Gang •
Niels Mathiasen • Deres Børn • 8 • Ugivt •
Jens Mathiasen • Deres Børn • 6 • - •
Else Mathiasdr. • Deres Børn • 4 • - •
 
Family F1656
 
48 1 Aug 1842 [til] Brahesborg [Gamtofte sg] [se Fortegnelse over Folkemængden] Rasmusdatter, Ane Margrethe (I59)
 
49 1 Mai 1840 [til] Billeskov [Kerte sg] [se Fortegnelse over Folemængden] Rasmusdatter, Ane Margrethe (I59)
 
50 1 Mai 1842 [fra] Bjørnemose [Kerte sg] [til] hos Faderen Rasmus Jørgensen i Hjorte [se Fortegnelse over Folkemængden] Rasmusdatter, Ane Margrethe (I59)
 

      1 2 3 4 5 ... 282» Next»