familien Ørum / Ferák

Notes


Tree:  

Matches 1 to 50 of 26,837

      1 2 3 4 5 ... 537» Next»

 #   Notes   Linked to 
1
 
Source (S450)
 
2  Abel, Albret (I10754)
 
3 ?? Family F559
 
4 ?? Mathiasen, Thomas (I10113)
 
5 ?? 1770 Dom. Qvasid. d. 22 April bleve i Daabens Naade stadfæstet af Tornbye Sogn
Stephen Christensen [født i Tornbye Sogn, døbt] 1752 Dom. 6 p. Trin. 
Plet, Steffen Christensen (I1092)
 
6 ?? Hjørring amt, Hvetbo hd, Ingstrup sg, Ingstrup Bye
Søren Larsen 52 Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboer
Karen Christensdatter 66 Gift Madmoder
Christen Christensen 43 Ugift [Tienestefolk]
Lars Nielsen 43 Ugift [Tienestefolk]
Thomas Jensen 15 Ugift [Tienestefolk]
Søren Nielsen 12 Ugift [Tienestefolk]
Mette Christensdatter 28 Ugift [Tienestefolk] 
Christensdatter, Mette (I3306)
 
7 ?? Ålborg amt, Fleskum hd, Ålborg Købstad, Wingaardsstræde, No. 17
Maren Jensdatter, 53, Enke(mand), Jordbruger, Øland [Thisted]
Jens Wilhelm Sørensen, 21, Ugift, skrædersyning, hendes Søn, Aalborg
Jens Christensen, 50, Ugift, Tjenestekarl, Støvring [Aalborg]
Christian Christensen, 18, Ugift, Tjenestekarl, Borup [Aalborg]
Niels Petersen, 26, Enke(mand), Wæversvend, Wiborg
Andreas Pedersen, 45, Ugift, Logerende og Tjenstekarl i et Brænderie, Sverrig
Ole Nielsen, 36, Ugift, Logerende og Tjenstekarl i et Brænderie, Dronninglund [Hjørring]
Jacob Ludvig Larsen, 26, Ugift, Logerende og Tjenstekarl i et Brænderie, Holmsøe [Hjørring] 
Nielsen, Ole Christian (I309)
 
8 ??? ikke i Ørum kb Steffensdatter, Ane (I3446)
 
9 ... ... kaldt Peder Madsen af Østen Kiær begravet den 1 Januar 1795, gl. 20 Aar Madsen, Peder (I6425)
 
10 'Boede her i mange Aar' Henningsen, Jens (I2662)
 
11 'Hos Lars Pottemagers' Larsdatter, Maren (I3009)
 
12 'hos Rasmus Ring' Olesdatter, Karen (I3034)
 
13 'Kommandersergeant ved 5. kompagni i Aalborg.' Bemærk at der findes en Johanne Adolph Friederich Eisentraut (1756-1811), der indtrådte i Ålborgske Infanteriregiment i 1780 og blev kompagnichef i 1807. Hans silhouet ses i 'Aalborgs Historie', bd. ?, s. 289 Eisentraut, Johan Adolph (I728)
 
14 'pige' Christensen, Johanne (I3390)
 
15 'Pige' Andersdatter, Kirsten (I3365)
 
16 'Pige' Jensdatter, Kirsten (I3364)
 
17 'Pige' Jensdatter, Mette Margrethe (I3362)
 
18 'Pige' Nielsdatter, Maren (I3347)
 
19 'Tenterhuset' (o. 500 m nordvest for kirken, senere ved landevejen til Hvidstedgård) Tambur, Niels Christensen (I1476)
 
20 "død af en smitsom Sygdom, der denne Sommer lagde 5 voksne Mennesker i Graven" Sørensdatter, Malene (I2593)
 
21 "Formodes at tjene i København" (se moderens skifte) Mølbak, Else Jensdatter (I1128)
 
22 "hos Jens Christensen i Jungstrup"
Cf. FT 1787:
Hjørring amt, Vennebjerg hd, Sankt Hans sg, Jungstrup
Jens Christensen, 60, gift, Hosbonde, Bonde og Gaardbeboer,
Else Christensd, 76, gift, hans Kone, ,
Johanne Budolphsdatter, 17, ugift, Tieneste Folk, ,
Bodel Hansdatter, 18, ugift, Tieneste Folk, ,
Samuel Nielsen, 18, ugift, Tieneste Folk, ,
Margrethe Larsd:, 13, , Hyrde-Pige, , 
Hansen, Christen (I5009)
 
23 "i Fyen" Christensdatter, Ane Kirstine (I218)
 
24 "konen" Larsdatter, Marie Katrine (I5043)
 
25 "Skiftebrev efter sl. Hans Mortensøn i Hvorup imellem Enken Sidsel Jensdatter og Deres Sammen avlede 3de børn, nemblig 2 Sønner og 1 Datter". Navnene på børnene angives ikke, men opgørelsen følger umiddelbart efter. Skiftet er udateret og ses ikke sluttet Salling, Hans Mortensen (I793)
 
26 "Til Ole Jansens" (som er g.m. hendes kusine) Mikkelsdatter, Sibilla (I3111)
 
27 (eller Tved sogn, Sunds herred, Svendborg amt) Jensdatter, Ane (I9160)
 
28 (Eller Vinstrup?) Eriksen, Peder (I5005)
 
29 (hos søsteren Karen) Andersen, Peder (I377)
 
30 (iflg. FT) Rasmusdatter, Kirsten (I10221)
 
31 (Iflg. søsteren, Alma, døde hun af den spanske syge) Nielsen, Dagmar Marie (I808)
 
32 (S. T.) Sr. Anders Brønnum Eyere af Hørbyelund, hand blev begravet i Karups Kirke d. 7. Mart. [1774], 76 Aar Brønnum, Anders Christensen (I10766)
 
33 [17]63, [mangler]nuarii, Jens. F. Thomas Nielsen ved Bangsboestrand og Maren Christensdatter. Q. F. Anne Christensd. og Johanne Jensd. M. F. Anders Nielsen ved Rønnest, Christensen og Christen Pedersen, introd. d. 17 April Thomsen, Jens (I11195)
 
34 [17]95ve den 27 Febr. døde Christen Jørgen[søns] Barn Zidsel gl. 4 Maa. 4 Dage og blev begraven d. 4 Marts Christensdatter, Sidsel (I10627)
 
35 [17]96 den 20 Juli føde Søren Sørensen Smeds Hustrue Helle Sørensdatter et Pigebarn og blev inddøbt den 22 ditto kaldet Else. Confirmeret den 21 Augusti. Faderne Christian Andreasøn, Anders Madsøn, Simon, Thøgersøn, Maren Christensdr., Sophia[?] ..... Introduceret .... ... ... Sørensdatter, Else (I81)
 
36 [1765] d 7 Julii af Hr. Fogtmann blev Jørgen Jørgensens og Dorothea Kirstine Eliasdaatters Barn hiemmedøbt d 1ste Julii og kaldet Jørgen /: Det pattede ikke :/ og d. 7de ejusdem frembaaret i Kirken af Madme Todst fra Biørnkiær og Johanne Christensdaatter af Lille Kraghed gik med. Fadderne Søren Christensen af Londrop, Christen Matsen af Foverholt og Christen Jørgensen af Lille Kraghed
Intro[duceret] d 1ste Sept. 
Jørgensen, Jørgen (I4333)
 
37 [1766] d 24de Septbr Jørgen Jørgensen og Dorothe Kirstine Eliasdaatters Barn i Kierlingbroe kaldet Elias Severing. Fremb. af Madame Didrichsen Fasteren[?] i Aalborg, Maren Larsdaattr af Grindsted gik med. Fadderne Seignr. Hagstrøm til Clausholm, Forpagter Anders Todst paa Biørnkiær, Forpagter Sr. Wolf Eliasen paa Dronninggaard
Intr. d. 9de 9ber [ie. november] 
Jørgensen, Elias Severin (I4332)
 
38 [1768][mangler] Aug. Jørgen Jørgensens og Dorothea Kirstine Elias-daatters Barn af Kierlingbroe kaldet Anne Marie. Johanne Jørgensdaatter af Lille Kraghede og Karen Larsdaatter af Grindsted gik med. Faddere Rasmus Andersen Skylt[?] af Nye Kroe, Peder R[?]istensen af Hiallerup Kroe, Christen Matsen af Faverholt.
Intr. d. 18de Sept. 
Jørgensdatter, Ane Marie (I4331)
 
39 [178]6, [mangler]... d. 2den, Trolovede unge Karl Jens Thomasen og Pige Else Cathrine Christens Datter paa Bangsboe Strand. Forlovere Jens Jørgensen paa Bangsboe Strand og Lars Jensen i Bangsboe Mølle. Ægteviede den 19de Januarii [1787] Family F2695
 
40 [1787, Augusti] 7, Johanne Tost Pige beg. Butolphi Kirke, Prof. Pontop., 28 [Aar] Torst, Johanne Andersdatter (I4731)
 
41 [1790] Fredagen d. 15 Octbr trolovede Jeg i Bredkiær ung Karl Jesper Nielsøn fra Kibsdahl i Hellum Sogn med Pigen Anne Larsdotter ibid.
Forloverne var hans hans [sic] Svoger Christen Xstensen af Wandeskrog i Hellum Sogn og for Pigen hendes Morbroder Segr. Desiderius Madsen i Øster Hebbelstrup
Datum ut supra
Wasum
Ægteviede d. 9 Novbr 
Family F113
 
42 [1790] Fredagen d. 15 Octbr trolovede Jeg i Bredkiær ung Karl Jesper Nielsøn fra Kibsdahl i Hellum Sogn med Pigen Anne Larsdotter ibid.
Forloverne var hans hans [sic] Svoger Christen Xstensen af Wandeskrog i Hellum Sogn og for Pigen hendes Morbroder Segr. Desiderius Madsen i Øster Hebbelstrup
Datum ut supra
Wasum
Ægteviede d. 9 Novbr 
Madsen, Desiderius (I437)
 
43 [1790] Fredagen d. 15 Octbr trolovede Jeg i Bredkiær ung Karl Jesper Nielsøn fra Kibsdahl i Hellum Sogn med Pigen Anne Larsdotter ibid.
Forloverne var hans hans [sic] Svoger Christen Xstensen af Wandeskrog i Hellum Sogn og for Pigen hendes Morbroder Segr. Desiderius Madsen i Øster Hebbelstrup
Datum ut supra
Wasum
Ægteviede d. 9 Novbr 
Christensen, Christen (I694)
 
44 [1797] Mand. 7 Aug hiemmedøbte jeg A.Ginge
Christian, fød d. 6 kl. 11 om Aftenen
Forældre: Søren Nielssøn .... Smed og H: Inger Thomasdatter i Øster Krogdahl
d. 3 Augusti ie. 9 Søndag ef. Tr., Daaben publiceret.
Faddere: Christen Jensens Hustru Maren Jensdatter af Klokkerholm, Jens Svendsens Datter Dorthea af ...., Christen Jørgensen og Morten Jensen af Allerup, samt Lauritz Hendrichsen af ....
Introd. ved AG 15 Sønd. ef, Tr., ie. 24de Septbr 
Sørensen, Christian (I240)
 
45 [1806] 22de [Octbr] confirmeret et ægte Barns Daab af Løsholt[?] navnl. Jens Christian. Forældrene Søren Jensen og Anne Christensdatter. Fadd. Anne Pedersdatt., Jørgen Meiling, Christen Winther, Lars Christensen Dvergetved Sørensen, Jens Christian (I4642)
 
46 [1824, skal være 1823] Decbr. 3
Margrethe
Jens Nielsen, Skoemager og Hustrue Bergithe Thomasdatter af N. Sundbye
I Kirken Søndag d. 10 April [er en lørdag]. Hjemmedøbt d. 7 ... næst efter
Thomas Abrahamsen, Færgemand, Anders Larsen Maler og Lars Nielsen, Fisker, alle af Sundbye, Johan Jacobsens Hustrue Anne Marie Nielsdatter og Peder Jensen Forpagters Enkes Datter Giertrud Marie, begge af Sundbye 
Jensdatter, Margrethe (I743)
 
47 [1831] Decemb 28
1832 Janv 8
Lars Michelsen
Selveiergaardmand i Snevre
68 Aar 
Mikkelsen, Lars (I1081)
 
48 [1838] Maii 4de
Maii 13
Anne Sophia Jensdatter
Aftægtskone og Enke efter afdøde Gaardmd. Lars Michelsen i Snevre
80 
Jensdatter, Ane Sofie (I1093)
 
49 [1842] 16 Octobr.
Johanne Madsine
1843 d. 15 Januar
....m. Jørgen [blækklat] og Hstr. [blækklat]aren Nielsdatter Birkerød
Ane Rueberg[?], Kirstine Jørgensdatter, Godfred C[blækklat]stiansen, Jens Madsen og Mari[blækklat] Hansen
Vacc. af do. [Weber] 12.08.1843 
Jørgensen, Johanne Madsine (I9267)
 
50 [1855] 272. Almisselem Christen Thrane af Ørum Sogn, 80 Aar.
[død:] 26 Octobr.
[anmeldt:] 27 Octobr.
[efterladensk.:] Intet.
Skriftl. Anm. 
Thrane, Christen Larsen (I628)
 

      1 2 3 4 5 ... 537» Next»